Autisme

Kenmerken van autisme kunnen op alle aspecten van het leven op verschillende manieren tot uiting komen. Vandaar dat er van autisme spectrum stoornis (ASS) wordt gesproken. Doorgaans is er sprake van een ander sociaal emotioneel belastingsnivo en snellere overprikkeling waar men in meer of mindere mate last van kan hebben. Met een stevig sociaal vangnet hoeft een autisme spectrum stoornis echter op zichzelf geen problemen te geven. Mogelijke factoren die oorzakelijk aan de stoornis verbonden zijn staan momenteel sterk in de belangstelling vanwege de exponentiële groei van deze aandoening.

Stichting de Kracht van Verbinding zet zich met kennis en kunde in voor mensen met ASS en/of aanverwante stoornissen.

Onze aangesloten complementair geneeskundige praktijk heeft kennis van de nieuwste bevindingen ten aanzien van ASS-oorzaken en ervaring met een zeer effectieve aanpak. Wij werken met innovatie behandelmethodieken waar een grote groep cliënten inmiddels al baat bij heeft gevonden.