Autisme

Kenmerken van autisme kunnen op alle aspecten van het leven op verschillende manieren tot uiting komen. Vandaar dat er van autisme spectrum stoornis (ASS) wordt gesproken. Doorgaans is er sprake van een ander sociaal emotioneel belastingnivo en snellere sensorische overprikkeling waar men in meer of mindere mate last van kan hebben. Mogelijke factoren die oorzakelijk aan de stoornis verbonden zijn staan momenteel vanwege de exponentiële groei van deze aandoening sterk in de belangstelling.

Stichting de Kracht van Verbinding zet zich met kennis en kunde in voor mensen met ASS, ADHD en aanverwante stoornissen.

Onze aangesloten complementair geneeskundige praktijk werkt met een aanpak gebaseerd op nieuwe internationale onderzoeksresultaten. Een grote groep cliënten heeft bij onze innovatieve behandelmethodieken reeds baat gevonden.