Zorg

Stichting de Kracht van Verbinding biedt:

  • 24-uurs zorg, 7 dagen per week
  • dagbesteding
  • tijdelijk of langdurig verblijf

Om samen gestelde doelen te bereiken wordt met de cliënt een zorgplan opgesteld. Afspraken worden gemaakt over o.a. huisvesting, huishouden en omgaan met medebewoners. Samen met de cliënt werken we aan dat wat daarnaast individueel nodig is, zoals sociale contacten opbouwen en onderhouden, zorgen voor de eigen gezondheid, een gezond dag- en nachtritme opbouwen, het (her)ontdekken van vaardigheden en talenten. Iedere cliënt heeft een persoonlijke woon en/of werkbegeleider die de gestelde doelen ondersteund om binnen het eigen tempo en een veilige setting mogelijk te maken. Het zorgplan wordt minimaal halfjaarlijks, of eerder als dat nodig is geëvalueerd en bijgesteld.

We zijn in het bezit van een AGB-code, certificaten EHBO, BHV en een Verklaring Omtrent Gedrag.